+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Salg & support

TOPmanager®

+45 56 29 72 36
Edition:
2.0.08.30

Latest update
September 28, 2020

Released
October 2, 2015

Recommended WEB browser
Google Chrome

SALG

+45 56 29 72 36
Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
DK-4760 Vordingborg

www.lasseahm.dk
mail@lasseahm.dk

SUPPORT

+45 29 90 56 00
mail@topmanager.dk

Vejledninger
Kontakt SUPPORT såfremt du ikke kan finde svar på dine spørgsmål i én af de mange vejledninger.

Aften/weekend
+45 29 90 90 36

KONSULENT

+45 56 29 72 36
Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
DK-4760 Vordingborg

www.lasseahm.dk

  • Rådgivning
  • Valg af løsninger
  • Opbygning af system
  • Flytning af dokumenter
  • Uddannelse/træning af medarbejdere

Driftsstatus:

 

• Vi oplever i øjeblikket ingen driftsforstyrrelser

Planlagte opdateringer:

Dato for kommende opdateringer er endnu ikke fastlagt.

Seneste 5 opdateringer:

19. oktober 2020
Implementering af differentieret adgang for Gæste-login. Det betyder adgang til udvalgte områder som hovedgrupper, udvalgte sektioner, afvigelser og forbedringer etc. Implementering af mulighed for at arbejde med mitigering (nedbringelse af risikoniveau) i risikoanalysemodel nr. 2 – FMEA. Implementering af markering af PRP’er, OPRP’er  og CCP’er i risikoanalyse model 3 – HACCP. Muligheder for at udtrække risikoniveau-elementer (Høj, Middel eller Lav) eller disse niveauer i kombination på tværs af samtlige risikoanalyser. Muligheder for at udtrække PRP’er, OPRP’er og CCP’er (eller disse i kombination) på tværs af samtlige HACCP-risikoanalyser.

28. september 2020
Teksten “Ikke gældende version” vises i rød, stor og tydelig tekst på ikke gældende versioner er af html-dokumenter. Teksten vises på alle versionsstyrede html-dokumenter, som er ældre end gældende version. Mulighed for tilkøb af skift af sprog på forsiden af TOPmanager®. Dette tilkøb giver brugere mulighed for at skifte mellem systemsprogene dansk, engels eller tysk ved at klike på et flag-ikon på forsiden. Indhent oplysninger om pris for denne ekstra feature. 

30. august 2020
Mulighed for tilkøb af TOPrecord®. En smart software til design af blanketter og opsamling af registreringer og skabelsen af Workspaces (arbejdsfællesskaber) med brugere i virksomheden. TOPmanager®: Muligheder for at vælge sektionsdokumenter som referencer i auditrapporter. 

20. maj 2020
Der kan arbejdes med standardtekster på Fiskebensdiagrammer (årsagsanalyseværktøj ved behandling af afvigelser). Der skal indsættes en tekst i kommentarfeltet fra Hørings- og træningsansvarlige til modtagerne af disse beskeder (høringspart og/eller træningspart) før høring eller træning kan gennemføres. 

5. maj 2020
Ny og smart funktion – “Hotkey” – implementeres i TOPmanager®. Hotkey er en genvejknap, som altid er tilgængelig i hovedmenulinjen. Hotkey sikrer direkte adgang til eksempelvis en beredskabsprocedure, en telefonliste eller et andet vigtigt dokument.